scroll_icon
メインビジュアル画像
NEWS
Member
 • 胡内さん

  SHOTA KOUCHI

  Founder & CEO

 • 福永さん

  HIROSHI FUKUNAGA

  COO

 • 中居さん

  MASASHI NAKAI

  CIO

 • 藪本さん

  NAOKI YABUMOTO

  CMO

 • 山下さん

  YASUHIRO YAMASHITA

  CFO

 • 松岡さん

  SOUYA MATSUOKA

  CTO